Rólunk


Bemutatkozás:

A PAPILIO - természet- és környezetvédelmi egyesület tagjaiként fontosnak érezzük, hogy létrehozzunk egy olyan hálózatot, amely kialakítja és fenntartja a lakosság és az élővilág közötti harmonikus kapcsolatot. Nagyszüleink birtokában voltak ezen készségeknek és tudásnak, ami mára a technika fejlődésével sajnos háttérbe szorult és erősen kiveszőben van. Ezen szeretnénk változtatni.

Szervezetünk tagjai lehetőségeikhez mérten szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy felkutassák a még meglévő természeti értékeket és hagyományos gazdálkodási formákat. Ezeket megismertessék a fiatal felnövekvő generációkkal és elmozdítsák a diákok érdeklődését a fenntartható fejlődés irányába.

Elméleti és gyakorlati előadásaink és bemutatóink hosszú távú célja, hogy a fiatalok megismerkedhessenek az őseink hagyományos gazdálkodási formáival. Ezek a gazdálkodási formák alkalmazkodtak a környezet és élővilág igényeihez, ezzel megteremtve a tájban élő ember fogalmát. Mára ezek a formák a feledésbe vesztek. A természeti értékek pedig eltűnőben vannak. Munkánk során meg szeretnénk ismertetni a fiatalokat a közvetlen környezetük élővilágával, ezáltal lehetséges egy olyan folyamat elindítása, amely a bemutatni kívánt terület jövőbeni védelmére irányul. Munkánk jövőbeni hasznosulását tekintve arra számítunk, hogy növekedni fog a környezet és természetvédelmi szakirányon tovább tanuló kárpátaljai fiatalok száma, illetve olyan felelős gazdálkodókká ás állampolgárokká fejlődnek majd akiknek fontos a környezetük védelme és tesznek a környezet szépségének fennmaradásáért.

Az egyesület céljai:

 • Kárpátalja természeti értékeinek és tradicionális néphagyományainak megismerése és megismertetése, elméleti és gyakorlati ökológiai-, valamint környezetvédelmi kutatások tervezése, irányítása és végzése.
 • Monitorozó jellegű alapkutatások végzése minden élőlénycsoportra nézve.
 • Kárpátaljai települések néphagyományainak gyűjtése, azok dokumentálása.
 • Kárpátaljai települések hagyományos gazdálkodási formáinak dokumentációs vizsgálata.
 • Kapcsolatok kialakítása a természetvédelemmel, vidékfejlesztéssel, fenntartható fejlődéssel foglalkozó hazai és külföldi csoportokkal, intézményekkel, kormányzati - és nem kormányzati szervezetekkel.
 • Az ökológiai szemlélet terjesztése rendezvényeken és írásos anyagokban.
 • Környezet- és természetvédelmi oktatás kárpátaljai magyar oktatási intézményekben.
 • Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző kiadványok tervezése, szerkesztése és terjesztése.
 • Kárpátaljai természetvédelmi folyóirat szerkesztése és kiadása, elsősorban magyar nyelven.
 • Környezet- és természetvédelmi, valamint hagyományőrző táborok, nyílt napok, konferenciák szervezése és lebonyolítása.
 • Kisléptékű tájrehabilitációs vizsgálatok végzése. Természetkímélő gyepgazdálkodás kialakítása.
 • Erdei iskolák létrehozása és azok rendszeres üzemeltetése.
 • Tanösvények létrehozása és kezelése.
 • Tudományos gyűjtemények létrehozása.
 • Kárpátaljai- és külföldi terepgyakorlatok, túrák szervezése és vezetése.